Implementatiegids

Bijlage 4.1 – Verspreiden en borgen

Stakeholdersanalyse


Het succes van een project of innovatie en de duurzaamheid ervan hangt van veel dingen af. Je inzet, je expertise, je aanpak. Maar ook van de mensen die belang hebben bij het project: je stakeholders. Zij bepalen namelijk voor een deel welke steun je krijgt en hoe de resultaten worden ontvangen. Hoe dat zit en wat je kunt doen om je stakeholders optimaal te betrekken, lees je in deze bijlage.

De methode 

Wij hebben voor de proeftuinen therapietrouw de methode en tekst gebruikt van Hellonewday. Voor de methodiek  verwijzen we je naar hellonewday.nl. 

Ons eigen proces en voorbeelden

Wij hebben met een groepje projectleden die het veld goed kennen gebrainstormd over relevante stakeholders. Eerst hebben wij een aantal categorieën bedacht (i.e. beleidsmakers, koepelorganisaties etc.) en ingevuld welke partijen hierbij horen. Vervolgens hebben we gediscussieerd over de mate

waarin deze partijen interesse hebben voor het project en mate waarin zij invloed hebben op de implementatie of uitrol. Nadat wij de methodiek van hellonewday verder hebben gevolgd, kwamen wij tot de volgende stakeholders matrix waarin het belang en invloed is aangegeven: 

Stakeholders verbinden aan actiepunten 

Tot slot hebben wij met dezelfde leden nagedacht over de beste actie behorende bij de verschillende stakeholders. Hierbij hebben wij ons geconcentreerd op de drie partijen rechts bovenin het schema (i.e. veel invloed/interesse, veel interesse/gemiddelde invloed en gemiddelde interesse/veel invloed). Voor deze partijen besloten wij bijvoorbeeld symposia te organiseren, regelmatig meetings te houden of inhoudelijk samen te werken. Alle andere partijen hebben wij geïnformeerd door middel van een periodieke nieuwsbrief. Make-It is momenteel bezig met dit proces, dus deze beschrijving is een werk in uitvoering en wordt t.z.t. nog geüpdatet.