Implementatiegids

(Klik om te vergroten)

4. Verspreiden en borgen

Je kunt besluiten om de interventie ook aan anderen aan te bieden. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die ermee begonnen is de interventie blijft toepassen en de interventie onderdeel wordt van de standaardzorg. 

N.B. De hier genoemde onderdelen moet je in stap 1 bestuderen en voorbereiden.

Activiteiten in deze stap  zijn:

Stakeholdersanalyse 

Partijen die belang hebben bij en/of interesse hebben in de invoering van de therapietrouwinterventie worden stakeholders genoemd. Het betrekken van stakeholders, soms al vanaf de voorbereidingsfase van het project, kan bijdragen aan het succes van het project en de duurzaamheid op de lange termijn. In bijlage 4.1 lees je hier veel meer over. 

Uitrol buiten je eigen setting 

Alvorens tot opschalen over te gaan moet je de opschaalbaarheid van je interventie bepalen. Daarna kan je overwegen de stakeholders mee te nemen in de brede uitrol van de interventie. Zie bijlage 4.2.

Borgen van de uitvoering en kwaliteit in je eigen setting

Komt later.