Uit de proeftuinen

Vier proeftuinen hebben subsidie gekregen van ZonMw om hun project uit te voeren. 

Dit zijn:

Inmiddels zijn zij allen gestart met hun project.
Op de subpagina’s is meer informatie te vinden over elke proeftuin en deze informatie wordt tijdens de looptijd van de proeftuinen steeds aangevuld.