Proeftuin Almere

De interventies

Zorggroep Almere is een multidisciplinaire samenwerking van 19 gezondheidscentra in de eerste lijn. In deze proeftuin willen zij KIJKsluiter (video-animatie van de belangrijkste informatie van het medicijn) en telefonische startbegeleiding implementeren om mensen die overgaan van de tweede naar de eerstelijn te ondersteunen in hun medicatiegebruik.

 

De projectleider aan het woord

‘Uit onderzoek is bekend dat tot 28% van de patiënten na één verstrekking stopt met een middel voor hun hart- of vaatziekte. Terwijl die alleen werken als je ze langdurig gebruikt. Zeker als
patiënten overgaan van de tweede naar de eerste lijn, is therapietrouwbegeleiding bij de start cruciaal. Wij gaan twee bestaande instrumenten implementeren in de vijftien apotheken van onze zorggroep. Naast de gebruikelijke eerste uitgiftebegeleiding, informeren we de patiënt over het medicijn met een KIJKsluiter-video.  Binnen een maand belt de openbare apotheek proactief de patiënt om de therapietrouw te bespreken: de Telefonische Start Begeleiding. De instrumenten die we inzetten zijn effectief. In onze proeftuin zoeken we uit hoe je ze succesvol implementeert.’

Uit: interview met projectleider Rik Ensing (apotheker-onderzoeker bij Zorggroep Almere)

 

Voortgang van het project

Tijdens de informatiebijeenkomst  op 8 september 2021 georganiseerd door ZonMw en Make-It heeft Proeftuin Almere een update gegeven van de voortgang van hun project.

Bekijk hier de presentatie: Proeftuin-Almere

 

Resultaten uit de proeftuin

februari 2022

Een uitleg van de nieuwe werkwijze om patiënten die starten met cardiovasculaire medicatie beter te begeleiden bij hun medicatiegebruik. Eerste resultaten positief!

juni 2022

Positieve ervaringen van de apothekers uit de proeftuin met de telefonische startbegeleiding van patiënten zijn te lezen in het nieuwsbericht van Zorggroep Almere

oktober 2022

Het eerste wetenschappelijke artikel op basis van resultaten uit de proeftuin is gepubliceerd. Dit was een studie waarin 44 patiënten zijn geïnterviewd om hun ervaringen met het inpassen van nieuw voorgeschreven cardiovasculaire medicatie.  Lees hier het hele artikel van Rik Ensing, Roos Schulte en Ellen Koster (open access)