Selectie interventies

Criteria voor interventies

Proeftuinen moeten gebaseerd zijn op bewezen effectieve interventies. Dit kan een Nederlandse interventie zijn, te vinden op www.interventienet.nl, maar het is ook mogelijk zelf een interventie aan te dragen die in een internationale context geëvalueerd is (vergelijkbaar met de Nederlandse context). Het is dan wenselijk om literatuur aan te dragen die de effectiviteit onderbouwen en het aannemelijk maken dat de interventie relevant, toepasbaar en effectief is in de Nederlandse setting. Aanpassing van een interventie, bijvoorbeeld naar een andere setting of populatie, is soms mogelijk in overleg met het Make-It consortium

De effectiviteit dient aangetoond te zijn op therapietrouw en/of een klinische uitkomstmaat, waarbij het zeer aannemelijk dient te zijn dat de effecten op de klinische uitkomstmaat het gevolg zijn van verbeterde therapietrouw aan medicatie. 

Het moet aannemelijk gemaakt worden dat de implementatie van de interventie zeer haalbaar is. Nieuwe interventies die technologisch, organisatorisch of qua training en vaardigheden van professionals grote veranderingen vereisen, zijn in deze ronde niet de prioriteit. 

Een proeftuin mag bestaan uit meerdere therapietrouw interventies, eventueel in combinatie met ondersteunende instrumenten (zie ondersteunende instrumenten).

Vóór indienen

Leg als proeftuin altijd de interventie eerst voor aan het Make-It consortium alvorens de aanvraag wordt ingediend. Het consortium zal meekijken en adviseren of de interventie binnen de gestelde criteria valt. Ook kan het consortium helpen om te zoeken naar internationale literatuur die de effectiviteit van de interventie onderbouwen.