Hoe doen we dat

Het project heeft vijf zogeheten workpackages (WPs). In de figuur hieronder worden deze WPs en de samenhang tussen de WPs weergegeven.

Korte toelichting op de WPs.

Management. In WP1 is de coördinatie, organisatie en management van het Make-It consortium belegd. De coördinatie is in handen van het Nivel. 

Voorbereiding. In WP2 en WP3 staat de voorbereiding voor de proeftuinen centraal. In WP2, onder leiding van het Radboudumc , wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande therapietrouw interventies en worden deze interventies beoordeeld op implementeerbaarheid in de praktijk en mate van effectiviteit.  In WP3, onder leiding van de Hogeschool Utrecht, wordt de begeleiding van de proeftuinen door Make-It voorbereid, o.a. bij het schrijven van het projectidee en – bij een positieve beoordeling – bij het schrijven van het uitgewerkte onderzoeksvoorstel.  

Proeftuinen. In WP4 staat enerzijds de begeleiding van de proeftuinen bij de implementatie van de therapietrouwinterventie(s) centraal  (WP4a) en anderzijds de evaluatie van de proeftuinen (WP4b en 4c). In WP4a, onder leiding van de Universiteit Utrecht, wordt de begeleiding en advies vanuit Make-It gecoördineerd en diverse (trainings)materialen ontwikkeld. WP4b, onder leiding van de Universiteit Utrecht, houdt zich bezig met de effect evaluatie van de proeftuinen (therapietrouw en andere uitkomstmaten). In WP4c, geleid door het Nivel, worden het proces en de implementatie geëvalueerd, o.a. door een context analyse uit te voeren per proeftuin en barriers en facilitators voor implementatie in kaart te brengen.

Disseminatie. In WP5 wordt zorg gedragen voor de disseminatie van alle resultaten en andere output uit het Make-It project en de proeftuinen. Dit WP wordt geleid door het IVM (WP5a, disseminatie richting het veld, o.a. via een implementatiegids) en AmsterdamUMC (WP5b, disseminatie richting alle stakeholders).