Proeftuin Amsterdam

De Amsterdamse Therapietrouw Proeftuin komt voort uit het multidisciplinaire samenwerkingsverband Sigra, wat meer dan 120 organisaties in zorg en welzijn in de regio’s Noordholland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen en Amstelveen omvat. Zij willen in deze proeftuin patienten die problemen hebben met medicatiegebruik opsporen en ondersteunen.

‘Niet elke patiënt met stollingsproblemen gebruikt zijn of haar medicatie op de juiste manier. Via aflevergegevens sporen we wekelijks patiënten op die moeite hebben met therapietrouw. De openbaar apotheker doet vervolgens een triage en coördineert zo nodig een vervolgactie. Dat kan een persoonlijk contact zijn door een zorgverlener. Of bijvoorbeeld begeleiding via de Virtual Ward, een digitale coach voor patiënten met hartfalen. We ontwikkelen een multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak waarin alle betrokkenen een duidelijk omschreven rol hebben. Dus niet alleen de apothekers, maar ook andere eerste- en tweedelijns zorgverleners. Op basis van de ervaringen schrijven we een draaiboek voor zorgverleners. Hoe kun je de verschillende interventies nou het beste implementeren bij diverse patiëntengroepen? En hoe kun je daarbij maatwerk leveren?’

Uit: interview met projectleider Marieke Maier (adviseur Integrale Zorg bij Sigra)