Implementatiegids

Zelf aan de slag met therapietrouw

Een praktische implementatiegids

Inleiding

Deze praktische implementatiegids is gericht op eerstelijns zorgverleners of organisaties die het initiatief nemen tot het implementeren van een effectieve interventie om goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen, ook wel therapietrouw genoemd. Deze gids is gebaseerd op kennis en ervaringen opgedaan binnen het Make-It project, vooral door de proeftuinen die er aan deel namen en nog nemen.

Het doel is zorgverleners te ondersteunen bij het implementeren van een therapietrouwinterventie als vast onderdeel van de farmaceutische patiëntenzorg bij hun patiënten. 

De stappen om tot succesvolle implementatie te komen worden beschreven. We onderscheiden er vier die noodzakelijk zijn voor het invoeren en borgen van de interventies.

Stappen implementatie therapietrouwinterventies

Het implementeren van therapietrouwinterventies bestaat uit een aantal stappen. Gedurende elke stap moet er aandacht zijn voor randvoorwaarden.

Op de volgende pagina’s zijn deze stappen verder uitgewerkt en vind je meer informatie over de belangrijkste aandachtspunten en de zaken waar je per stap aandacht aan moet besteden om de interventie succesvol te kunnen implementeren.

Let op! De indeling in stappen is voor een deel kunstmatig. Bij elke stap is het goed overzicht te houden van het complete plaatje. We hebben een activiteit ingedeeld bij een bepaalde stap omdat we vinden dat het daar het meest bij hoort.