Wat doen wij en waarom

Veel patiënten gebruiken hun medicijnen nog niet optimaal. Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om de therapietrouw te bevorderen, lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het Make-It consortium heeft daarom als doel het succesvol implementeren van laagdrempelige therapietrouw interventies gericht op thuiswonende patiënten in de dagelijkse praktijk. 

Dit doet het consortium door proeftuinen te begeleiden vanaf de start van het traject (het schrijven van het projectidee) tot aan de afronding van het project. Het consortium begeleidt proeftuinen bij de keuze voor een geschikte interventie en inbedding in de dagelijkse zorgpraktijk, ontwikkelt meetinstrumentarium en een minimale uitkomsten set, evalueert de proeftuinen op proces en implementatie. De opgedane kennis, ervaringen en resultaten verspreiden we breed om ook andere regio’s te stimuleren tot therapietrouw verbetering.