Over het Make-It consortium

Het Make-It consortium, wat staat voor Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce, bestaat uit verschillende onderzoekers/zorgverleners met expertise op het gebied van therapietrouw, implementatie, zorgonderzoek, farmacie, geneeskunde, verpleegkunde, gedragswetenschappen en communicatiewetenschappen.

Het consortium wordt geadviseerd door een adviesraad met alle relevante partijen uit het veld aangevuld met wetenschappelijke experts. Daarnaast staat een patiëntpanel het consortium bij. 

Het Make-It consortium is gestart per 1 juli 2019 en heeft een looptijd van zes jaar, waarbinnen acht proeftuinen zullen lopen. Het Make-It consortium wordt gesubsidieerd door ZonMw.