Uitleg over subsidieronde STIP 5b

ZonMw richt zich met de STIP (Stimulering Toepassing In de Praktijk) ronde van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen richt zich op duurzame implementatie van bewezen effectieve interventies in de dagelijkse praktijk met als doel goed geneesmiddelengebruik te bevorderen bij thuiswonende patiënten. Binnen STIP Ronde 5b (open vanaf 9 juli 2024) kunt u onder andere denken aan implementatie van interventies op het gebied van afbouwen of stoppen van medicatie bijvoorbeeld van opioïden, medicatieoverdracht van de tweede- naar de eerstelijnszorg, therapietrouw, medicatiebeoordeling, geneesmiddelinformatie op maat en counselinggesprekken. 

In deze ronde zullen er uiteindelijk door de ZonMw STIP beoordelingscommissie maximaal vier projecten gehonoreerd worden.

Wie kan een project aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg zoals huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen. De hoofdaanvrager en projectleider kunnen niet afkomstig zijn uit een academische instelling of onderzoeksinstituut. Leden van het Make-It consortium alsmede aanvragers die binnen STIP Ronde 4 al subsidie hebben ontvangen, kunnen geen aanspraak maken op (een deel van de) subsidie binnen deze subsidieronde. 

Wat is de procedure?

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen proeftuinen een aanvraag in. Het traject bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt een vooraanmelding (projectidee) ingediend met daarin een korte schets van de proeftuin inclusief het uitvoerende samenwerkingsverband. Ook geeft u een eerste schets van de interventie (beoogde setting, welke partijen te betrekken) en de haalbaarheid. De deadline voor indiening van een projectidee is 17 september 2024

De ZonMw STIP-commissie beoordeelt de projectideeën, zonder referenten in te schakelen, op zowel programma-specifieke relevantiecriteria als op de algemene relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw. Indieners ontvangen van ZonMw medio december 2024 een besluit of het voorstel uitgewerkt mag worden in fase 2. In fase 2 wordt gevraagd een uitgewerkt voorstel in te dienen met een uitgebreide beschrijving van het plan van aanpak, de betrokken partijen, disseminatie en de begroting. De deadline voor de uitgewerkte aanvraag is 10 maart 2025Het Make-It-consortium zal de geselecteerde projectideeën uit fase 1 begeleiden bij het uitwerken van de aanvraag. Voor de beoordeling van de uitgewerkte aanvragen worden referenten benaderd.  Details rondom de procedure staan beschreven in de oproeptekst van ZonMw

Tijdpad STIP Ronde 5b

(bron: website ZonMw)
Publicatie oproeptekst projectidee9 juli 2024
Deadline indienen projectidee17 september 2024, 14.00 uur
Ontvangst besluit commissiemedio december 2024
Publicatie oproeptekst uitgewerkte aanvraag17 december 2024
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag10 maart 2025, 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten10 april 2025
Deadline indienen wederhoor1 mei 2025
Besluitvergadering met interviewsmedio juni 2025
Bekendmaking toekenning proeftuinenmedio juli 2025