Begeleiding vanuit Make-It

Begeleiding van proeftuinen bij uitwerken projectidee

De begeleiding bij het uitwerken van het onderzoeksvoorstel bestaat uit verschillende stappen. Iedere potentiele proeftuin die een projectidee in wil dienen wordt uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst georganiseerd door ZonMw op 4 december 2019. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de subsidieronde en is er een korte workshop voor het schrijven van een projectidee passend binnen deze ronde. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers in deze ronde, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, (thuis)zorgorganisaties of gemeentes –  die zorg dragen voor ambulante patiënten. Verschillende leden van het Make-It consortium, dat de proeftuinen gaat begeleiden, zijn aanwezig om met u mee te denken en uw vragen te beantwoorden. Zo gaat u goed voorbereid deze subsidieronde in.  

 

Indien er een positief advies is ontvangen (na 21 februari 2020) van de ZonMw GGG commissie voor het uitwerken van het projectidee tot een complete aanvraag deelname worden proeftuinen uitgenodigd om deel te nemen aan het workshop “aanvraag schrijven” (maart 2020). Daarnaast reviewen twee leden van het Make-It consortium de concept aanvraag en geven zij feedback. Ook zijn Make-It leden beschikbaar voor beantwoording van (dringende) vragen. Tijdens het proces zal er ook op deze website informatie komen met verwijzing naar relevante literatuur en tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag. 

Begeleiding van proeftuinen tijdens de uitvoer van het project

Tijdens het project worden proeftuinen begeleid bij de implementatie van de interventie en de evaluatie van het effect. Iedere proeftuin heeft een vaste contactpersoon en krijgt een aantal uren advies vanuit het MAKE-IT consortium. In overleg kan afgestemd worden waar op welk moment behoefte aan is. Vanuit het MAKE-IT consortium bieden we proeftuinen daarbij ondersteuning in: 

  • Het opstellen van een projectplan
  • Training om de interventie uit te kunnen voeren
  • Training om het effect van de interventie te kunnen evalueren
  • Richtlijnen voor het meten van uitkomsten, advies omtrent de keuze van uitkomstmaten en geschikte meetinstrumenten. Daarnaast wordt ondersteuning geboden in bijvoorbeeld het opstellen van (online) vragenlijsten. 

Tijdens het project ontvangen proeftuinen periodiek een nieuwsbrief waarin ook ervaringen uit andere proeftuinen gedeeld kunnen worden. Daarnaast zullen er intervisie bijeenkomsten en een jaarlijks symposium georganiseerd worden, met input vanuit proeftuinen, om ervaringen te delen en van elkaar te leren.