Ondersteunende instrumenten

Op deze pagina worden ondersteunende instrumenten genoemd die ingezet kunnen worden in de proeftuin naast een bewezen effectieve therapietrouwbevorderende interventie van Interventienet. Onderstaande instrumenten zijn veelal al geïmplementeerd in de praktijk en dragen bij aan een beter gebruik van geneesmiddelen. 

Deze lijst is niet uitputtend, en wordt aangevuld gedurende de looptijd van het project. Kent u een ondersteunend instrument wat hier nog niet is opgenomen, meldt deze dan aan via make-it@nivel.nl 

Communicatie

Signaleren

Informatievoorziening

 • Mondelinge 1e & 2e uitgifte
 • UI online, bevat Voorlichtingsinstructies (VI) op geneesmiddelniveau, Tweede uitgifte (TU) gespreksprotocollen, en video’s
 • Health Base GeneesmiddelenInformatie voor de Patient (GIP)
 • Health Base Eerste en tweede uitgifte begeleiding
 • Kijksluiter, bibliotheek van ongeveer 7.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. 
 • Beeldsluiter, een bijsluiter voor medicijnen, maar dan in beeld.
 • Apotheek.nl, begrijpelijke informatie over medicatie
 • Thuisarts.nl, begrijpelijke informatie over aandoeningen

Logistiek

 • Verbetering van logistiek rond medicatie uitgifte, o.a. 
  • Chronische herhaalservice
  • Medicatierol
  • Track & Trace systeem in de apotheek
  • Herhaalmodules via internet

Samenwerking apotheker – huisarts

Specifieke doelgroepen

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Kinderen met eczeem