Implementatiegids

(Klik om te vergroten)

0. Randvoorwaarden

Voorafgaand aan de implementatie van therapietrouwinterventies is het belangrijk dat je een aantal randvoorwaarden realiseert. Anders bestaat het risico dat de implementatie in de dagelijkse praktijk niet slaagt.

De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

Creëren van draagvlak onder alle betrokkenen 

  • In bijlage 0.2 staat het Verandermodel van Kotter, een stappenplan om draagvlak te creëren. Kotter geeft tips om een klimaat voor verandering te scheppen, je omgeving bij het proces te betrekken en vol te houden. 

Projectleiding 

  • In bijlage 0.3 vind je een korte checklist van taken van de projectleider

Tijd en financiële ruimte

  • In bijlage 0.4 staan tips over het aanvragen van subsidie.

Datamanagementplan 

  • In bijlage 0.5 vind je bronnen over hoe je om moet gaan met je data, ook vanuit het oogpunt van privacy.