Implementatiegids

(Klik om te vergroten)

2. Uitvoeren

Tijdens deze stap ga je aan de slag met de invoering van de therapietrouwinterventie. De projectleider faciliteert en bewaakt de voortgang. Hij/zij betrekt daar zo mogelijk altijd een ander projectteamlid bij. De uitvoering stel je bij op basis van de uitkomsten van de evaluatie in stap 3 (cyclisch werken). 

N.B. Elk van de hier genoemde onderdelen moet je in stap 1 bestuderen en voorbereiden.

Klein beginnen, kort-cyclisch verbeteren en opschalen

  • De bijlage 2.1 behoed je voor de valkuil van het perfectionisme! Niet alles hoeft uitgewerkt te zijn, begin vooral en leer gaandeweg!

Trainingen 

  • Afhankelijk van de behoeften die tijdens de uitvoeringsfase naar boven komen kun je de deelnemers diverse trainingen aanbieden. In bijlage 2.2 vind je een rijke keuze.

Tijdens de uitvoering is het belangrijk om regelmatig de gang van zaken rondom het werken met de therapietrouwinterventie te evalueren en te bespreken met alle betrokken zorgverleners. Dit is niet alleen belangrijk voor de voortgang, maar ook om betrokkenen enthousiast te houden. De projectleider houdt samen met het team altijd een vinger aan de pols tijdens het traject. Deze kan dan snel inspringen als er knelpunten zijn of problemen optreden. Hiervoor is het belangrijk om regelmatig bijeenkomsten te organiseren en uitkomsten te delen. 

Benchmarks 

  • Dit is een paragraaf in bijlage 3.1 Uitkomsten en komt later als addendum.

Reflectiebijeenkomsten 

  • Geregeld bij elkaar komen met vertegenwoordigers van de deelnemende organisatie (bijv. apotheken) kan je project op stoom houden en als nodig tegenslagen omzetten in nieuwe energie. Bijlage 2.2 vertelt er meer over.