Proeftuin Amersfoort

De interventies

Proeftuin Amersfoort is een samenwerking van drie Amersfoortse apotheken en huisartspraktijken. Zij willen met de implementatie van een door de patiënt voorbereid jaargesprek in de apotheek de therapietrouw van patiënten die gebruik maken van de herhaalservice monitoren en waar nodig verbeteren.

De projectleider aan het woord

‘Laatst hadden we een mevrouw die al vier jaar in de herhaalservice zat. We stapten met haar over op baxterzakjes met afgepaste doses. De bezorger kwam terug met 3,5 jaar aan ongebruikte cholesterolremmers. Die haalde ze trouw op maar ze gebruikte de pillen dus niet. Patiënten in de herhaalservice doen het vaak wel goed, maar garanties zijn er duidelijk niet. Mensen komen elke drie maanden hun pillen halen en staan dan vijf minuten aan de balie, soms met wat opmerkingen over hun medicijnenvoorraad. Wij bedachten: ‘Als we ze nu een keer per jaar voor een jaargesprek uitnodigen en twintig minuten lang serieus hun medicijngebruik doornemen?’ We combineren het instrument Medicatie Monitoring en Optimalisatie – MeMO – met TRIAGE, een praktische vragenset voor het gesprek met de patiënt. Door een jaargesprek kom je samen met de patiënt tot een beter gebruik van geneesmiddelen. Je wordt veel meer een coach voor iemands gezondheid. Samen met de huisarts houden we het medicijngebruik per patiënt bij en zo kunnen we ook makkelijker bepalen of er aanpassingen nodig zijn.’

Uit: interview met projectleider Mark Slager (apotheker bij Apotheek Orion)

 

Voortgang van het project

Tijdens de informatiebijeenkomst  op 8 september 2021 georganiseerd door ZonMw en Make-It heeft Proeftuin Amersfoort een update gegeven van de voortgang van hun project.

Resultaten uit de proeftuin

Om patiënten uit te leggen wat het jaargesprek inhoudt, is een website ontwikkeld met daarop meer informatie over het jaargesprek inclusief een animatiefilmpje gemaakt. Ook ervaringen van patiënten met het jaargesprek worden gedeeld.

Kijk op hetjaargesprek.nl

In het Medicijnjournaal van maart 2023, van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) was aandacht voor proeftuin Amersfoort.

Het item start op 6:29 en is hier te bekijken. 

Jet jaargesprek zoals geimplementeerd in proeftuin Amersfoort is als praktijkvoorbeeld opgenomen bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees verder op de website van JZOJP.