Implementatiegids

Bijlage 3.2 – Evaluatie

Evaluatiebijeenkomst


Het doel van een evaluatiebijeenkomst is alle betrokken zorgverleners te informeren over de (tussentijdse) vorderingen en bevindingen met het werken met de therapietrouwinterventie. U evalueert de gang van zaken en opbrengsten en bespreekt ook vervolgactiviteiten. De duur van een evaluatiebijeenkomst zal doorgaans ongeveer 60 minuten zijn. 

Voorbereiding

 • Bereid de bijeenkomst twee tot vier weken van tevoren voor (bij voorkeur met vertegenwoordigers van elke discipline samen).
 • Stel het programma (zie voorbeeldagenda) en de werkwijze van de bijeenkomst vast.
 • Analyseer de effecten van het werken met de therapietrouwinterventie en zet de resultaten in een overzichtelijke vorm (zie fase 3B). 
 • Maak een conceptplan voor de verdere verspreiding (indien nodig; zie fase 4A) en borging van het werken met de therapietrouwinterventie (zie fase 4B).
 • Nodig alle betrokkenen uit.
 • Maak een PowerPoint-presentatie voor de evaluatiebijeenkomst.

 

Agenda 

10 min Inleiding

15 min Uitwisseling ervaringen 

20 min Resultaten

15 min Conclusie en afspraken

 

Tijdens de bijeenkomst

Inleiding (10 min)

 • Presenteer het doel en het programma van de bijeenkomst.
 • Geef een samenvatting van de afspraken gemaakt tijdens de startbijeenkomst.

 

Uitwisseling ervaringen (10 min)

 • Laat de deelnemers plenair hun ervaringen tot nu toe aangeven. Wat ging er goed? Wat kon beter? Zie fase 3B voor mogelijke aandachtspunten. 
 • Leg eventuele verbeterpunten vast op een flap-over. Bespreek mogelijke oplossingen. 

 

Resultaten (20 min)

 • Laat de deelnemers eerst aangeven welke resultaten zij verwachten. Wat heeft het werken met de therapietrouwinterventie tot nu toe opgeleverd? 
 • Presenteer de resultaten.
 • Laat de deelnemers hun mening geven over de resultaten. Vallen de resultaten mee of tegen? Wat ging goed? Wat kan beter? 
 • Bediscussieer wat mogelijke oorzaken zijn van eventuele verschillen tussen artsen, afdelingen of locaties. 
 • Leg eventuele verbeterpunten vast op een flap-over. Bespreek mogelijke oplossingen. 

 

Conclusie en afspraken (20 min)

 • Maak – indien nodig – nieuwe afspraken over de werkwijze op basis van de ervaringen en gesignaleerde knelpunten. Leg deze afspraken vast, zodat u ze kunt opnemen in protocollen en procedures en in het kwaliteitssysteem van de apotheek.
 • Bespreek ook het conceptplan voor de verdere uitrol (indien nodig) en het borgen van therapietrouwinterventies in de eerste lijn. 
 • Spreek een datum af voor een volgende evaluatiebijeenkomst.
 • Inventariseer tot slot welke vragen er nog zijn en beantwoord die zo mogelijk.