Implementatiegids

Bijlage 2.2 – Trainingen


Het geven van een goede training is essentieel voor een goede uitvoer van de gekozen interventie. Er is een breed aanbod aan trainingen. Hieronder vindt je een overzicht van beschikbare trainingen die relevant kunnen zijn, evenals partijen die relevante trainingen aanbieden. Klik op de naam van de organisatie om naar hun website te gaan met meer informatie, contactgegevens en het aanbod aan trainingen.

Organisatie/training 

Informatie over training/doelgroep 

NB 

Pharos 

Organisatie met veel nascholing en trainingen gericht op laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.  

Proeftuin Utrecht heeft gebruik gemaakt van een training van Pharos over laaggeletterdheid. 

SIR Insitute for Pharmacy Practice and Policy

Veel verschillende trainingen voor apothekers, zie de link voor een overzicht van het aanbod. 

 

PAO Farmacie 

Veel verschillende trainingen voor apothekers, zie de link voor een overzicht van het aanbod.

Zowel proeftuin Amsterdam als proeftuin Amersfoort heeft een ervaren trainer ingehuurd (Lucie Douwes Dekker) via PAO Farmacie

IVM nascholing

Met de nascholing op locatie ‘Therapietrouw – motiverende gespreksvoering’ leren deelnemers hoe zij deze techniek toepassen om patiënten te motiveren tot ander gedrag bij het omgaan met hun geneesmiddelen. Voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, praktijkassistenten, doktersassistenten, praktijkondersteuners 

www.ivm.nl

IVM FTO-module

FTO-module, presentatie en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over therapietrouw 

www.ivm.nl

Nivel – TRIAGE 

TRIAGE is een set van vier uitnodigende vragen die in het gesprek aan de balie succesvol blijken om problemen in het medicatiegebruik te signaleren. Bij dit project hoort ook een training, op te vragen bij de programma ontwikkelaars. 

Gebruikt door proeftuin Amersfoort 

Nivel – Ralph instrument en handleiding 

Ralph is een vragenlijst gericht op het herkennen van lage gezondheidsvaardigheden voor apothekers. Bij dit instrument hoort ook een handleiding, op te vragen bij de programma ontwikkelaars. 

 

Nivel – COM-MA training 

Training voor betere communicatievaardigheden voor apothekers en apothekersassistenten 

 

Nivel – on TRACK 

On-TRACK is een interventie voor COPD/astma patiënten die starten met medicatie. Zie de website voor meer informatie en waar je interventie materialen zoals de training op kunt halen. 

 

Nivel – Betere gesprekken medicijnwisselingen 

Dit project is in de afrondende fase. Voor materialen verwijzen wij je daarom naar de projectleider Laura Schackmann;  l.schackmann@nivel.nl

 

Nivel – TMI interventie

De TMI interventie (Tailored multimedia intervention to improve medication adherence) is een interventie origineel ontwikkeld voor het ziekenhuis, maar ook inzetbaar in de eerste lijn. 

Proeftuin Amersfoort heeft een (aangepaste) versie van deze interventie gebruikt. 

ZonMw 

Wetenschapsfinancier. Geen direct trainingsaanbod, maar zij hebben een pagina met hulp bij subisidieaanvragen, o.a. met informatie over trainingen 

 

UPPER 

UPPER is de afdeling van de Universiteit Utrecht die onderzoek en onderwijs uitvoert in de farmaceutische praktijk. Zij hebben via deze link een handboek met hoe je praktijkonderzoek opzet, met onder andere informatie voor trainingen. Deze is beschikbaar voor zowel interne als externe van de Universiteit Utrecht. 

 

OKEE project (UU)

Het OKEE project is gericht op het optimaliseren van eczeem behandelingen in de eerstelijn. 

 

Nier Check & Gesprek (UU) 

Gericht op nierveilig medicijngebruik. 

 

FARM-OP (UU) 

Het FARM-OP project is gericht op het opsporen en behandelen van patiënten met een verhoogd val risico door polypharmacie door openbaar apothekers.