Implementatiegids

Bijlage 0.5 – Data management plan


Voor (wetenschappelijk) onderzoek is data management en privacy erg belangrijk. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Privacy wetgeving kan ingewikkeld zijn. Gelukkig bieden verschillende instanties hulp bij het opstellen van een data management plan. Universiteiten hebben hier doorgaans een eigen afdeling voor. Als u niet bent aangesloten bij een universiteit, kunt u gebruik maken van de volgende websites:

ZonMw data management plan: 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/datamanagementplan-dmp/ 

Upper (Universiteit Utrecht) website met guides over data management:

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management 

DMP online: 

https://dmponline.dcc.ac.uk/ 

Uitleg in het Engels op YouTube in 5min: 

https://youtu.be/gYDb-GP1CA4