Implementatiegids

Bijlage 0.4 – Randvoorwaarden

 

Tijd en financiële ruimte

Het invoeren van de toepassing van therapietrouwinterventies kost tijd en dus geld. Zorg dat de betrokken zorgverleners – vooral de apothekers – voldoende tijd krijgen. Zorg ook voor de financiële middelen.

Tijdsinvestering:

  • coördinatie en management 
  • voorbereiding en uitvoering van toepassing van therapietrouwinterventies
  • communicatie met betrokken partijen
  • uitvoeren proces- en effectevaluatie
  • administratieve werkzaamheden (vastleggen procedures, verwerking data en rapportage)

Kosten
Vanwege de extra tijdsinvestering is het van belang dat je de resultaten van therapietrouwinterventies inzichtelijk maakt. Zo kun je alle betrokkenen enthousiasmeren voor een structurele inbedding van de interventies in de dagelijkse praktijk.

Subsidie aanvragen

Waar subsidie aanvragen voor projectLink naar website
ZonMwhttps://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
RAAK (vanuit een hogeschool)RAAK-publiek – Regieorgaan SIA (regieorgaan-sia.nl)
Ondernemersplein KVKSubsidies en regelingen | Ondernemersplein – KVK
Zorg subsidie kalenderDeze beurzen en subsidieregelingen voor onderzoekers kun je nu aanvragen (zorgsubsidiekalender.nl)
Rijksoverheidhttps://www.rvo.nl/subsidies-financiering 
KNMPhttps://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/onderzoek/knmp-fondsen-onderzoek-voor-de-apotheker-de-praktijk

Structurele borging na afloop

O&I-gelden 

  • via regionale contractering opnemen voor de randvoorwaarden
  • aanvullende vergoeding (extra prestatie of opslag op receptregel) in de reguliere contractering.

Figuur 1 Infographic subsidie aanvragen bij ZonMw