Implementatiegids

Bijlage 0.3 – Projectleiding

De organisatie van een veranderproces vraagt om eenduidige aansturing. Stel daarom een projectleider aan. In de meeste gevallen zal dat een apotheker zijn, maar je kunt ook denken aan een kwaliteitsfunctionaris. 

Het takenpakket van de projectleider kan er als volgt uitzien:

  • creëren van draagvlak
  • communicatie met betrokken zorgverleners
  • organiseren bijeenkomsten voor betrokkenen
  • bewaken voortgang geplande activiteiten
  • signaleren knelpunten en hierop reageren
  • verwerken van resultaten voor tussen- en eindevaluaties
  • vaststellen en beschrijven van procedure
  • toezien op verdere verspreiding en borging van de werkwijze 
  • aanspreekpunt voor alle betrokkenen