Het jaargesprek zoals in Proeftuin Amersfoort geimplementeerd is opgenomen als praktijkvoorbeeld van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Lees meer op de website van JZOJP