De praktische implementatiegids is gericht op eerstelijns zorgverlener of organisaties die het initiatief willen nemen tot het implementeren van een effectieve interventie om goed gebruik van  geneesmiddelen te bevorderen. Het bevat alle inzichten opgedaan binnen het Make-It project tot nu toe en zal continu aangevuld worden.