ZonMw heeft aan 4 nieuwe proeftuinen subsidie verleend om een bewezen effectieve therapietrouw interventie te implementeren.

Dat zijn:

  • Proeftuin Friesland: ‘Jaargesprek medicatiegebruik’: Proactieve begeleiding van patiënten die chronisch medicatie gebruiken
  • Proeftuin Caribische Eilanden: Verbetering van de therapietrouw bij diabetespatiënten op de Caribische eilanden: implementatie van audiovisuele voorlichting bij de start diabetesmedicijnen in combinatie met een telefonische startbegeleiding
  • Proeftuin Vleuten/Leidsche Rijn en Leiden/Alphen aan den Rijn: Implementatie van het jaargesprek in de apotheek bij de herhaalservice van chronische medicatie voor betere therapietrouw en medicatieveiligheid
  • Proeftuin Noord-Limburg: Opsporing van en op maat interventie voor therapieontrouw bij patiënten met hart- en vaatziekten: implementatie in Proeftuin Therapietrouw Noord-Limburg (PTT-NL)

Zij hadden de keuze uit de vier interventies die door de Proeftuinen Ronde 1 zijn geimplementeerd.

Voor meer informatie, zie de website van ZonMw