De deadline voor het indienen van een projectidee voor de STIP Ronde 4 Therapietrouw Proeftuinen is inmiddels gesloten. Er zijn 10 projectideeën ingediend. Op 21 februari maakt ZonMw bekend welke projecten hun idee verder mogen uitwerken, onder begeleiding van het Make-It consortium.

Het verdere tijdspad is als volgt:
Publicatie oproeptekst proeftuinen: 21 februari 2020
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag proeftuinen:30 april 2020
Ontvangst commentaar referenten: 20 mei 2020
Indienen wederhoor: 4 juni 2020
Interviewvergadering: 2 juli 2020
Bekendmaken toekenningen proeftuinen: uiterlijk eind juli 2020
Uiterlijke startdatum: z.s.m., maar uiterlijk eind 2020