Op 4 december vond de informatiebijeenkomst voor proeftuinen plaats over GGG STIP-ronde 4 (proeftuinen therapietrouw). Met een volle zaal was de belangstelling vanuit verschillende (eerstelijns) zorgorganisaties groot. Inge Daemen (ZonMw) presenteerde de voorwaarden en het proces van de subsidieronde. Liset van Dijk (Nivel) presenteerde het Make-It consortium en Marcia Vervloet (Nivel) lichtte de mogelijke interventies toe (o.a. op Interventienet). Vervolgens gaf Ellen Koster (Universiteit Utrecht) een toelichting op de begeleiding die het Make-It consortium kan bieden aan de proeftuinen bij het voorbereiden van hun subsidie aanvragen. Tot slot werden vragen en onduidelijkheden verhelderd in kleine groepen onder leiding van Make-It consortiumleden. 

Al met al een geslaagde bijeenkomst; de proeftuinen kunnen aan de slag!  

Bekijk de presentaties gegeven tijdens de bijeenkomst.