13 projectideeën in 2e ronde Proeftuinen Therapietrouw

Er zijn 13 projectideeën ingediend voor de tweede ronde Proeftuinen Therapietrouw. Daarvan worden er zes geselecteerd die verder uitgewerkt mogen worden. Dat gebeurt onder begeleiding van het Make-It consortium.

Onderdeel van deze begeleiding is twee workshops ‘grant writing’, die ingepland zijn op de volgende data:

  • 3 februari 2022, 9:30-16:00u
  • 2 maart 2022, 9:30-16:00u

De workshops vinden plaats in Utrecht, mits de dan geldende maatregelen fysieke bijeenkomsten toestaan. Is dat niet het geval, dan vinden ze plaats online.

Tijdspad van ZonMw:

18 januari 2022: Bekendmaking welke projectideeën uitgewerkt mogen worden onder
begeleiding van Make-It consortium

15 maart 2022: Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag

20 april 2022: Ontvangst commentaar referenten

28 april 2022: Indienen wederhoor

7 juni 2022: Interview met de commissie

Eind juni 2022: Bekendmaking toekenning subsidie

Kijk voor meer informatie over de subsidieronde op de informatiepagina van ZonMw